Błąd 1053: Usługa nie odpowiedziała na żądanie w odpowiednim czasie

Podczas instalowania programu lub gry, która instaluje swoje usługi lub procesy w systemie Windows, możesz natknąć się na komunikat „Błąd 1053: usługa nie odpowiedziała na żądanie w odpowiednim czasie”. Ten błąd powoduje przekroczenie limitu czasu usługi. Jednym słowem, gdy usługa jest instalowana w systemie podczas instalacji gry lub programu, jej uruchomienie nie miało czasu na przetworzenie, a następnie przechodzi w tryb gotowości, który z kolei przekroczył ten czas. Przyczyn tego błędu może być wiele: uszkodzone pliki w systemie, ustawienia ich, problemy z siecią. Zobaczmy, jak możesz rozwiązać ten problem.

usługa nie odpowiedziała na żądanie

1. Zmiana limitu czasu

Pierwszym krokiem jest próba zmiany limitu czasu, aby usługa zajmowała więcej czasu. System potrzebuje trochę czasu, aby uruchomić usługi, a jeśli usługa nie zostanie uruchomiona, system wyświetli ostrzeżenie „Błąd 1053: Usługa nie odpowiedziała na żądanie w odpowiednim czasie”.

Naciśnij Win + R i wejdź, regeditaby otworzyć Edytor rejestru. W Edytorze rejestru przejdź do następującej ścieżki:

  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\
  • Po prawej stronie pustego pola kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Nowy > 32-bitowy parametr Dword .
  • Nadaj mu nazwę ServicesPipeTimeout i ustaw na 150000 .

Uruchom ponownie komputer i sprawdź, czy problem został rozwiązany. Możesz zmienić wartość limitu czasu na większą, zmieniając 150000.

ServicesPipeTimeout regedit

2. Skanuj i przywracaj pliki systemowe

Przyczyną tego problemu mogą być uszkodzone pliki systemowe. Wymagane moduły mogą po prostu nie działać. Sprawdźmy. Uruchom wiersz polecenia jako administrator i wprowadź po kolei dwa polecenia, czekając na zakończenie procesu:

  1. sfc /scannow
  2. DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth

Uruchom ponownie system po zakończeniu wszystkich procesów.

Sprawdzanie i odzyskiwanie plików

3. Zresetuj pamięć podręczną sieci

Uruchamiana usługa może być związana z połączeniem internetowym. Jeśli Internet został skonfigurowany ręcznie, poniższa metoda spowoduje obniżenie wszystkich ustawień sieciowych. Możesz je zapisać lub zrobić zrzuty ekranu. Uruchom wiersz polecenia jako administrator i wprowadź następujące dwa polecenia:

  1. netsh winsock reset
  2. ipconfig /renew

netsh winsock reset

Dodatkowe wskazówki

Jeszcze kilka wskazówek, jak naprawić „Błąd 1053: Usługa nie odpowiedziała na żądanie w odpowiednim czasie”:

  1. Zainstaluj ponownie grę lub samą aplikację, po uprzednim usunięciu starej instalacji.
  2. Zaktualizuj Wiondows 10 do najnowszej wersji za pośrednictwem centrum aktualizacji.