Błąd 0x80071AC3: Wolumin zawiera błędy

Podczas próby zapisania pliku na dysku flash USB, dysku twardym lub dysku SSD może zostać wyświetlony komunikat o błędzie „ Nie udało się skopiować pępka z powodu nieoczekiwanego błędu. Błąd 0x80071AC3: Nie można ukończyć operacji, ponieważ na woluminie są błędy. Uruchom polecenie chkdsk. i sprawdź spróbuj . ”

Błąd 0x80071AC3

Błąd wskazuje, że na woluminie są uszkodzone sektory. Mogą znajdować się na dysku flash USB, dysku twardym (HDD) lub dysku półprzewodnikowym (SSD). Aby sprawdzić dysk flash USB lub dysk pod kątem błędu, uruchom wiersz polecenia jako administrator i wprowadź polecenie:

  • chkdsk C: /f /r
  • Gdzie C: jest to wolumin, na którym wyświetla błąd 0x80071AC3 podczas zapisywania pliku. Zastąp list swoim własnym.

chkdsk C: / f / r