Brak paska języka systemu Windows 10 - jak naprawić?

Pasek języka w systemie Windows 10 może zniknąć z paska zadań w zasobniku po dużej aktualizacji systemu. Zauważono również, że po uaktualnieniu ze starszej wersji systemu Windows do systemu Windows 10 pasek języka może zniknąć. Pasek języka w systemie Windows 10 może zniknąć z powodu uszkodzonych plików systemowych, klucz rejestru jest usuwany po aktualizacji lub z jakiegoś powodu pasek języka jest wyłączony w ustawieniach systemu. Może się zdarzyć, że pasek języka znika po chwili i może być ponownie dostępny. W tym samouczku, jak przywrócić pasek języka do systemu Windows 10, dotkniemy w systemie Windows 7.

Brak paska języka systemu Windows 10

Jak przywrócić pasek języka do systemu Windows 10

Metoda 1 . Naciśnij kombinację klawiszy Win + R i wpisz ms-settings: pasek zadań, aby szybko otworzyć opcje paska zadań.

Otwórz pasek zadań Win + R ms-settings: pasek zadań


Znajdź po prawej stronie „ Włączanie i wyłączanie ikon systemowych ”.

włącz wyłącz ikony systemowe


W nowym oknie pojawi się lista, na której należy znaleźć „ Wskaźnik wejścia ”. Jeśli jest wyłączona, włącz ją, a pasek języka pojawi się na pasku zadań.

Wskaźnik wejścia

Metoda 2 . Jeśli powyższa metoda nie pomogła w zwróceniu paska języka, naciśnij Win + R i wprowadź regedit, aby otworzyć edytor rejestru. Ta metoda dotyczy zarówno systemu Windows 10, jak i Windows 7. W rejestrze przejdź do następującej ścieżki:

  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
  • Kliknij prawym przyciskiem myszy puste pole po prawej stronie i wybierz Nowy > Parametr ciągu .
  • Podaj dowolną nazwę, w moim przypadku mywebpc.
  • Kliknij go dwukrotnie i ustaw wartość "ctfmon"="CTFMON.EXE"

Uruchom ponownie komputer, a pasek języka pojawi się w zasobniku na pasku zadań systemu Windows 7 lub Windows 10.

ładowanie ctfmon.exe do rejestru

Metoda 3 . Użyjmy wbudowanego narzędzia do odzyskiwania plików. Uruchom wiersz polecenia jako administrator i wprowadź po kolei dwa polecenia, czekając na zakończenie procesu po każdym.

  1. sfc /scannow
  2. DISM /ONLINE /CLEANUP-IMAGE /RESTOREHEALTH

Sprawdzanie i odzyskiwanie plików

Metoda 4 . Ta metoda, jeśli wskaźnik wprowadzania danych automatycznie wyłącza się po chwili, a pasek języka znika z paska zadań. Dzieje się tak, ponieważ proces ctfmon.exe uległ awarii z określonym profilem użytkownika. Można to rozwiązać, eksportując niektóre klucze rejestru z nowego profilu użytkownika do starego.

Naciśnij Win + R i wpisz ms-settings: otherusers, aby szybko otworzyć dodawanie nowego użytkownika. Dodaj nowego użytkownika. Kliknij „ Nie mam danych logowania dla tej osoby ”, a następnie wybierz „ Dodaj użytkownika bez konta Microsoft ”.

Dodaj użytkownika


Ponieważ został dodany nowy użytkownik, musisz zalogować się na to konto. Kliknij „Start” i kliknij swoje obecne konto, a następnie wybierz nowego użytkownika.

menu startowe wyboru użytkownika


Jeśli podczas uruchamiania z nowego konta pasek języka nie pojawia się, należy pominąć tę metodę. Jeśli masz pasek języka pojawił się w zasobniku, naciśnij Win + R i wprowadź regedit, aby otworzyć edytor rejestru. W rejestrze przejdź ścieżką:

  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft
  • Musisz zaimportować 4 klucze: Input , InputMethod , InputPersonalization i IME .
  • Zapisz je na dysku lokalnym, na przykład F.
  • Aby uniknąć nieporozumień, zapisz klucze pod tą samą nazwą, którą eksportujesz.

import kluczy Input, InputMethod, InputPersonalization, IME


Teraz kliknij menu Start i zaloguj się na konto, na którym znika pasek języka. Teraz otwórz lokalizację wyeksportowanych kluczy, będą one w formacie reg. Kliknij je dwukrotnie, aby dodać je do rejestru bieżącego użytkownika, po czym uruchom ponownie komputer.

Ważne: po ponownym uruchomieniu komputera wykonaj metodę 1, a pasek języka nie będzie już znikał.

dodać wartości do rejestru IME