Jak przekonwertować dysk MBR na GPT

Tablica partycji opisuje partycje dyskowe i pomaga systemowi znaleźć potrzebne pliki. Twój system Windows używa  głównego rekordu rozruchowego (MBR)  lub  tabeli partycji GUID (GPT) w zależności od wieku (wersji) systemu operacyjnego i oprogramowania układowego systemu. Czasami konieczne jest przełączanie się między MBR i GPT, ale w tym celu musisz najpierw sformatować dysk. Korzystanie z tradycyjnych narzędzi, takich jak Zarządzanie dyskami systemu Windows i wiersz polecenia, powoduje trwałą utratę danych, jeśli nie wykonasz kopii zapasowej. Ale teraz są dwa narzędzia, których można użyć do bezpiecznego modyfikowania tabeli partycji bez utraty danych. Zobaczmy, jak przekonwertować dysk MBR na GPT bez utraty danych na dysku twardym.

MBR vs GPT

Najpierw przyjrzyjmy się różnicom między MBR a GPT i dlaczego niektóre systemy używają jednego, a inne drugiego.

MBR

MBR jest starszy i dlatego jest kompatybilny z szerszą gamą systemów. MBR został opracowany dla komputerów IBM PC i był podstawowym wyborem tabeli partycji dla komputerów z systemem Windows. Główny rekord rozruchowy bierze swoją nazwę od lokalizacji na początku dysku, która zawiera program ładujący system operacyjny i informacje o partycjach dysku. MBR działa tylko z dyskami do 2 TB. Dysk MBR może mieć tylko cztery partycje podstawowe . Było dobrze, gdy 2 TB było rzadkością, ale teraz możesz złapać dysk 8 TB.

GPT

GPT jest nowszy. GPT jest ściśle powiązany z UEFI (bios grafiki), które aktualizuje starą alternatywę BIOS-u. Tabela partycji GUID przypisuje każdej partycji na dysku  globalnie unikatowy identyfikator (GUID) , który jest 128-bitową liczbą identyfikującą wyłącznie sprzęt. Przy prawidłowych ustawieniach dysk 256 TB GPT będzie działał dobrze. W systemie Windows dyski twarde GPT mogą mieć do 128 różnych partycji bez korzystania z partycji rozszerzonej. Inną istotną różnicą jest to, że dyski GPT przechowują dane rozruchowe. W przeciwieństwie do dysku MBR, dysk GPT przechowuje wiele kopii danych rozruchowych na wielu partycjach, co znacznie ułatwia odzyskiwanie systemu.

Zgodność

Nie wszystkie wersje systemu Windows można uruchomić z dysku GPT, a wiele z nich wymaga systemu opartego na UEFI (nowy bios).

  • Windows 10, 8 / 8.1, 7 i Vista 64-bitowy wymaga systemu opartego na UEFI (nowy bios), aby uruchomić system na platformie GPT.
  • Windows 10 i 8 / 8.1 32-bitowy wymaga systemu opartego na UEFI do rozruchu z dysku GPT.
  • Windows 7 i Vista 32-bitowy nie może uruchomić się z dysku GPT.

Inne systemy operacyjne również używają systemów GPT. Na przykład Apple używa GPT, a nie Apple Partition Table (APT). Ponadto Linux ma wbudowaną obsługę dysków GPT.

Jak przekonwertować dysk MBR na GPT bez utraty danych

GPT to bardziej nowoczesny typ tablicy partycji oferujący lepsze odzyskiwanie i większą wszechstronność. Przez długi czas konwersja z dysku MBR na dysk GPT oznaczała formatowanie całego dysku twardego jako część procesu konwersji. Ale teraz są dwa narzędzia, których możesz użyć do bezpiecznej konwersji dysku bez utraty danych. Przed konwersją dysku należy przeprowadzić jedną ostateczną kontrolę. Czy Twój komputer obsługuje UEFI? Jeśli nie, twój sprzęt nie zarejestruje dysku po konwersji, a jeśli przekonwertujesz dysk startowy (systemowy), nie będziesz mieć dostępu do systemu operacyjnego i pulpitu.

MBR2GPT

MBR2GPT firmy Microsoft jest już w systemie w ramach aktualizacji deweloperskiej systemu Windows 10. Narzędzie jest przeznaczone głównie dla administratorów systemu, którzy muszą wdrażać instalacje systemu Windows 10 na dużej liczbie komputerów. Możesz go jednak użyć do przełączenia dysku MBR na GPT przy minimalnych problemach.

Krok 1 . Najpierw sprawdź numer przekonwertowanego dysku i bieżącą partycję tabeli. Aby to zrobić, wpisz początek wyszukiwania " Zarządzanie komputerem " i wybierz, klikając na niego. W wyświetlonym oknie przejdź do sekcji „ Zarządzanie dyskami ” i zapamiętaj numer dysku twardego, w moim przypadku (Dysk 0), który chcesz przekonwertować. Następnie kliknij prawym przyciskiem myszy ten dysk i wybierz właściwości . W nowym oknie przejdź do zakładki Woluminy i sprawdź aktualny styl partycji.

Sprawdź, która partycja na dysku twardym

Krok 2 . Wpisz polecenie wyszukiwania i kliknij je prawym przyciskiem myszy, a następnie Uruchom jako administrator . Teraz sprawdźmy, czy dysk nadaje się do konwersji, czy nie. Wchodzić:

  • mbr2gpt /validate /disk:0 /allowFullOS

Weryfikacja zajmie tylko chwilę. Jeśli dysk nie spełnia wymagań dotyczących konwersji, zostanie wyświetlony komunikat o błędzie.

Walidacja dysku

Teraz ustawmy polecenie konwersji. W tym samym wierszu poleceń wprowadź polecenie:

  • mbr2gpt /convert /disk:0 /allowFullOS

przekonwertować MBR na GPT

Krok 3 . Teraz musisz zmienić oprogramowanie układowe (bios), aby uruchomić system w trybie UEFI. Po ponownym uruchomieniu systemu wprowadź ustawienia UEFI (inaczej BIOS) i zmień typ rozruchu na tryb UEFI . Ponieważ istnieje wiele odmian systemu BIOS i UEFI, będziesz musiał spojrzeć na zdjęcia Google, jak zmienić tryb rozruchu UEFI. Teraz przekonwertowałeś stary dysk MBR na dysk GPT.

zmienić tryb rozruchu UEFI