Odmowa dostępu: błąd systemu 5 w wierszu poleceń

Podczas wprowadzania poleceń w wierszu poleceń (cmd) pojawia się błąd systemowy 5 z wyjaśnieniem, odmowa dostępu. Błąd może występować zarówno w systemie Windows 10, jak i Windows 7. Najczęściej błąd 5 występuje podczas wpisywania znaczących poleceń jako użytkownik sieciowy, a wynika to z faktu, że wiersz poleceń nie ma uprawnień administratora. Zwykle użytkownicy natychmiast uruchamiają wiersz poleceń poprzez wyszukiwanie, zapominając o głównym punkcie, że znaczące polecenia będą wykonywane tylko wtedy, gdy mają uprawnienia administratora. Przyjrzyjmy się, jak to naprawić i co zrobić, gdy w wierszu poleceń pojawi się błąd 5.

Błąd systemu 5 w wierszu poleceń - odmowa dostępu

Otwórz menu Start i wyszukaj „ wiersz poleceń ” lub „ cmd ”. Następnie kliknij aplikację prawym przyciskiem myszy i wybierz „ Uruchom jako administrator ”.

uruchom cmd jako admin