Naprawiono błąd Atiadlxx.dll w systemie Windows 10

Windows 10 to świetny system operacyjny, ale czasami trzeba stawić czoła problemom i błędom, takim jak Atiadlxx.dll. „Atiadlxx.dll” to typ pliku DLL, który odpowiada składnikowi ADL. Został po raz pierwszy opracowany przez Advanced Micro Devices, Inc w celu obsługi systemu operacyjnego Windows. Zwykle główną przyczyną tego problemu jest błędna konfiguracja plików systemowych. W większości przypadków te błędy są bardziej prawdopodobne podczas uruchamiania, uruchamiania programu i gdy użytkownicy próbują użyć określonej funkcji, takiej jak drukowanie.

Biblioteka dołączana dynamicznie w krótkich plikach DLL to małe programy podobne do plików EXE. Atiadlxx.dll należy do tej samej rodziny. Celem tych plików jest umożliwienie wielu programom korzystania z tej samej funkcji. Windows i kompatybilne oprogramowanie używają Atiadlxx.dll jako wspólnego formatu. Można to przedstawić w postaci opisu technicznego. W niektórych przypadkach błąd Atiadlxx.dll w systemie Windows 10 może zawierać więcej parametrów w swoim formacie. W momencie wystąpienia problemu niektóre dodatkowe kody szesnastkowe mają adresy lokalizacji pamięci, w których system ładuje instrukcje.

Charakter i przyczyny błędów Atiadlxx.dll w systemie Windows 10

Zwykle uszkodzone pliki systemowe Windows są odpowiedzialne za błędy Atiadlxx.dll. Problemy z plikami systemowymi mogą zagrozić działaniu komputera. Różne zdarzenia mogą wywołać ten błąd. Spójrzmy na przyczyny:

 1.  Uszkodzone wpisy rejestru związane z plikiem atiadlxx.dll.
 2. Awaria sprzętu systemu.
 3. Jeśli najnowsza wersja pliku atiadlxx.dll nadpisze starą.
 4. Gdy jeden program usuwa inny program przy użyciu plików atiadlxx.dll.
 5. Infekcja plików atiadlxx.dll z powodu złośliwych włamań, takich jak oprogramowanie szpiegowskie, trojany i inne złośliwe oprogramowanie.

Te działania są odpowiedzialne za uszkodzenie integralności systemu i usuwanie rekordów. Pliki systemowe zawierają informacje, które zwykle pomagają aplikacji dobrze działać. Informacje zawarte w plikach systemowych znikają i wyświetlają się okno z błędem Atiadlxx.dll.

Błąd można pokazać na różne sposoby:

 • Ta aplikacja nie została uruchomiona, ponieważ nie znaleziono atiadlxx.dll. Ponowne zainstalowanie aplikacji może rozwiązać ten problem.
 • Nie można załadować biblioteki atiadlxx.dll.
 • Nie można uruchomić programu, ponieważ na komputerze brakuje atiadlxx.dll. Spróbuj ponownie zainstalować program, aby rozwiązać ten problem.
 • Błąd Atiadlxx.dll. Nie znaleziono określonego modułu.
 • Nie znaleziono pliku: atiadlxx.dll.
 • Naruszenie dostępu w module atiadlxx.dll.
 • Składnik „atiadlxx.dll” lub jedna z jego zależności nie jest poprawnie zarejestrowana: brakuje pliku lub jest on nieprawidłowy.

Jak naprawić błąd Atiadlxx.dll w systemie Windows 10

Pamiętaj, nie pobieraj plików dll z witryn osób trzecich. Mogą zawierać złośliwe kody, które mogą dodatkowo uszkodzić komputer. Możemy jednak naprawić błąd Atiadlxx.dll w systemie Windows 10 w następujący sposób. Zaczynajmy:

1. Zarejestruj ręcznie pliki Atiadlxx.dll

Zależność jest generowana, gdy program używa funkcji DLL w innej bibliotece DLL i pojawiają się problemy, jeśli biblioteka DLL jest uszkodzona. Możemy to naprawić za pomocą opcji „Zarejestruj ponownie”. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:

 • Uruchom wiersz polecenia jako administrator.

CMD z uprawnieniami administratora


 • Wpisz  regsvr32 / u atiadlxx.dll,  aby wyrejestrować się, i naciśnij klawisz Enter.
 • Wpisz  regsvr32 / i atiadlxx.dll, aby ponownie zarejestrować, naciśnij Enter.
 • Uruchom ponownie oprogramowanie lub uruchom ponownie komputer i sprawdź, czy błąd został rozwiązany.

rejestracja pliku Atiadlxx.dll

2. Użyj narzędzia do sprawdzania plików systemowych

System operacyjny Windows 10 ma domyślne narzędzie do skanowania i zastępowania uszkodzonych plików na komputerze. Ponadto w przypadku znalezienia „chronionego pliku” funkcja ta przywróci go z pamięci podręcznej, aby system mógł działać poprawnie. Aby to osiągnąć, wykonaj poniższe czynności.

 • Otwórz wiersz polecenia jako administrator. Możesz zobaczyć, jak zacząć to powyżej.
 • Wpisz następujące   polecenie sfc / scannow.
 • Twoje pliki systemowe zostaną dokładnie sprawdzone za pomocą Kontrolera plików systemowych. Ten proces zajmie więcej czasu. Po zakończeniu procesu uruchom ponownie system. Możesz także skorzystać z pełnego przewodnika dotyczącego odzyskiwania plików systemowych.

Sprawdzanie i odzyskiwanie plików

3. Skanowanie w poszukiwaniu wirusów 

Infekcja systemu Windows 10 złośliwym oprogramowaniem jest jedną z najbardziej irytujących przyczyn błędów pliku Aviadlxx.dll. Zagrożenia przedostają się do systemu komputerowego i zmieniają ustawienia oraz uszkadzają pliki. Dlatego konieczne jest przeskanowanie systemu w poszukiwaniu wirusów. Rozważ tutaj trzy opcje.

 1. Skorzystaj z popularnych skanerów.
 2. Uruchom komputer w trybie awaryjnym i uruchom natywny program antywirusowy Windows Defender.
 3. Nie można uruchomić systemu w trybie awaryjnym i uruchomić „Zaawansowane skanowanie usługi Windows Offline Defender”.

Uruchom ponownie system Windows 10 i sprawdź, czy błąd Atiadlxx.dll został naprawiony.

Rozszerzona kontrola trybu offline Defender systemu Windows

4. Napraw uszkodzony rejestr systemu Windows

Edytor rejestru zwykle gromadzi wszystkie informacje, w tym konfigurację oprogramowania. Uszkodzony rejestr jest jedną z możliwych przyczyn błędu Atiadlxx.dll w systemie Windows 10. Może się to zdarzyć z powodu ataku złośliwego oprogramowania lub instalacji i usunięcia oprogramowania.

Ważne:  przed rozpoczęciem pracy z edytorem rejestru należy utworzyć punkt przywracania systemu.

 • Użyj programów, aby wyczyścić rejestr ze śmieci. Polecam Reg Organizer, CCleaner.