Jak naprawić CDPUserSvc przestał działać w systemie Windows 10

Użytkownicy systemu Windows wielokrotnie pytali o rozwiązanie, gdy CDPUserSvc przestał działać na komputerze. Ten błąd zaczął się pojawiać po rocznicowej aktualizacji systemu Windows 10. Na oficjalnych forach Microsoft jest niewiele informacji o module CDPUserSvc, dlaczego nagle przestaje działać.

CDPUserSvc (Connected Devices Platform User Service) to usługa należąca do usługi użytkownika platformy Connected Devices wprowadzonej w systemie Windows 10. W rzeczywistości jest to niewielka forma niestandardowych składników firmy Microsoft (CDP).

Celem tej usługi jest głównie synchronizacja OneDrive, e-maili, a także fragmentów na żywo. Błąd pojawia się przy każdym restarcie lub logowaniu i brzmi następująco:

CDPUserSvc_xxx przestał działać. Wynikły problem doprowadził do zakończenia programu. Zamknij program.

Błąd CDPUserSvc_2f651

Uwaga : na szczęście możesz zignorować ten błąd, ponieważ nie wpływa on w żaden sposób na system operacyjny. Problem rozwiążesz tylko na chwilę, jeśli ktoś ma metody, chętnie ich wysłucham i uzupełnię istniejące. Ponadto, ponieważ wyłączysz tę usługę, niektóre funkcje mogą nie być dostępne w systemie operacyjnym Windows 10.

Sposoby rozwiązania problemu z błędem CDPUserSvc

1. Wyłączenie usługi za pośrednictwem rejestru

  • Naciśnij Win + R i wpisz regedit .

win + r


Przejdź do następującej ścieżki w Edytorze rejestru:

  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\CDPUserSvc
  • Po przełączeniu się na końcową ścieżkę  CDPUserSvc , po prawej stronie znajdź parametr DWORD pod nazwą Start , kliknij go dwukrotnie i ustaw wartość na 4 .

Wyłącz rejestr CDPUserSvc

2. Wyizoluj proces

Niektórzy eksperci zaproponowali inne rozwiązanie. Możesz naprawić błąd zablokowania CDPUserSvc w systemie Windows 10, izolując proces.

  • Uruchom wiersz polecenia (CMD) jako administrator.

CMD z uprawnieniami administratora


Wpisz następujące polecenie:

  • sc config cdpusersvc type=own

Za pomocą tego polecenia system wymusi izolację tego modułu.

Wyłącz usługę CDPUserSvc za pośrednictwem CMD