Napraw ERR_CONNECTION_ABORTED w przeglądarce

Błąd ERR_CONNECTION_ABORTED może pojawić się w przeglądarce Chrome lub Yandex podczas próby otwarcia dowolnej strony internetowej. Chodzi o to, że ta witryna nie obsługuje SSLv3 (Secure Socket Layer). Może się również zdarzyć, że zapora sieciowa, oprogramowanie antywirusowe innej firmy lub rozszerzenie związane z VPN mogą blokować dostęp do określonej witryny i wyświetlać błąd „Strona internetowa niedostępna” z kodem ERR CONNECTION ABORTED.

ERR CONNECTION ABORTED błąd w przeglądarce

Napraw przerwanie połączenia ERR w przeglądarce Chrome lub Yandex

Pokażę przykład w Chrome i wyłączę SSLv3. Na pulpicie kliknij prawym przyciskiem myszy skrót przeglądarki i wybierz Właściwości . Przejdź do zakładki „Etykieta” i w kolumnie „Obiekt” dodaj następujący wiersz. Naciśnij spację przed linią:

  • –ssl-version-min=tls1

–Ssl-version-min = tls1

Wskazówki: Jeśli to nie pomoże, zdarza się, że witryna może dodać Cię do czarnej listy. Wyłącz także programy antywirusowe innych firm, zaporę ogniową oraz rozszerzenia i programy związane z VPN lub proxy. Może być na odwrót, że ta witryna jest blokowana przez agencję rządową i aby ją odwiedzić, musisz skorzystać z VPN.