Skrót Alt + Tab nie działa w systemie Windows 10

Skrót klawiaturowy Alt + Tab pomaga w systemie Windows 10 łatwo przełączać między sobą otwarte okna. Przed kontynuowaniem poprawek musisz upewnić się, że klawiatura działa. Weź inną klawiaturę i podłącz do komputera lub weź tę samą klawiaturę i podłącz do innego komputera, laptopa. Jeśli jesteś pewien, że występują problemy podczas naciskania klawiszy Alt Tab, przeanalizujemy, jak to naprawić.

1. Uruchom ponownie program explorer.exe

Naciśnij kombinację klawiszy Shift + Ctrl + Esc, aby otworzyć Menedżera zadań. Możesz także kliknąć prawym przyciskiem myszy pasek zadań i wybrać Menedżer urządzeń.

 • Znajdź „ Explorer ” na liście i kliknij go prawym przyciskiem myszy.
 • Z menu podręcznego wybierz opcję Uruchom ponownie .

Uruchom ponownie eksploratora

2. Zmień ForegroundLockTimeout

Sprawdźmy i ustawmy czas po wprowadzeniu danych przez użytkownika, w którym system nie pozwala wysunąć się na pierwszy plan aplikacjom. Naciśnij Win + R i wpisz regedit, aby otworzyć Edytor rejestru. W rejestrze przejdź do następującej ścieżki:

 • HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop
 • Po prawej stronie znajdź parametr ForegroundLockTimeout i kliknij go dwukrotnie.
 • Zapamiętaj lub zapisz dane jako system wartości i liczb.
 • Ustaw system na „ Dziesiętny ” i ustaw wartość na 0 .

Uruchom ponownie komputer i sprawdź, czy przyciski Alt + Tab działają, jeśli nie, przejdź dalej.

ForegroundLockTimeout

3. Zmień AltTabSettings

Otwórz ponownie edytor rejestru i podążaj ścieżką:

 • HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer
 • Jeśli nie masz AltTabSettings po prawej stronie , to
 • Kliknij prawym przyciskiem myszy Eksplorator i nowy> 32-bitowa wartość DWORD.
 • Nazwij nowy parametr AltTabSettings.
 • Kliknij go dwukrotnie i ustaw na 1 .

Uruchom ponownie komputer i sprawdź, czy działa Alt + Tab. Jeśli nie, powróć do domyślnej metody 2. Uruchom ponownie komputer.

AltTabSettings

4. Sprawdź podgląd

Naciśnij kombinację klawiszy Win + R i wprowadź sysdm.cpl, aby szybko otworzyć właściwości systemu. Przejdź do karty „Zaawansowane”, kliknij „Opcje” w kolumnie skuteczności. W nowym oknie przejdź do zakładki „Efekty wizualne” i poniżej na liście upewnij się, że opcja Włącz Peek jest zaznaczona.

włączanie Peek

5. Sterownik klawiatury

Naciśnij Win + X i wybierz „ Menedżer urządzeń ”. Kliknij kartę „ Widok ” i ustaw wyświetlanie na „ Ukryte urządzenia ”. Następnie usuń wszystkie klawiatury z listy, a następnie kliknij zakładkę „ Akcja ” i „ Aktualizuj konfigurację sprzętową ”. Następnie sterownik zostanie automatycznie ponownie zainstalowany, a stare sterowniki starych klawiatur zostaną usunięte.

ukryte sterowniki klawiatury