Jak sprawdzić, czy proces działa z uprawnieniami administratora w systemie Windows 10

Windows 10 ma wiele kont, od prostych kont lokalnych po konta administratora. Niektóre programy wymagają uprawnień administratora do uruchomienia lub zmiany. Może się również zdarzyć, że niektóre procesy będą działać w tle i nie będzie można dowiedzieć się, czy ten proces innej firmy ma uprawnienia administratora. Ten samouczek dotyczy tego, jak sprawdzić, czy działający proces w systemie Windows 10 ma uprawnienia administratora.

Sprawdź, czy proces działa jako administrator w systemie Windows 10

Naciśnij Ctrl + Shift + Esc, aby otworzyć Menedżera zadań. W menedżerze zadań przejdź do zakładki „ Szczegóły ” i kliknij prawym przyciskiem myszy pustą kolumnę, aby wyświetlić menu, a następnie wybierz opcję „ Wybierz kolumny ”. Znajdź kolumnę „ Podwyższone ” na liście i zaznacz pole. Następnie w menedżerze zadań pojawi się cała kolumna pod nazwą „ Z podwyższonymi uprawnieniami ”, która wskaże, czy ten czy inny proces jest uruchomiony z uprawnieniami administratora.

Dowiedz się, czy proces działa z uprawnieniami administratora w systemie Windows 10