Jak ukryć identyfikator SSID Wi-Fi w systemie Windows 10

Po kliknięciu ikony sieci bezprzewodowej na pasku zadań pojawi się wyskakujące okienko sieci, które wyświetla wszystkie sieci Wi-Fi wokół Twojej lokalizacji wykryte przez kartę sieci bezprzewodowej w komputerze. Możesz zobaczyć do kilkudziesięciu nazw sieci Wi-Fi. Użytkownicy, którzy skonfigurowali system Windows 10 do automatycznego łączenia się z siecią Wi-Fi, zwykle nie muszą klikać ikony Wi-Fi, ponieważ system Windows 10 automatycznie łączy się z siecią zaraz po włączeniu komputera. Jeśli z jakiegoś powodu nie lubisz widzieć sieci Wi-Fi swojego sąsiada, możesz zignorować niepotrzebne sieci i nie wyświetlać nazw Wi-Fi.

Sieci WiFi

Jak ukryć identyfikator SSID Wi-Fi w systemie Windows 10

Krok 1 . Wpisz „ wiersz poleceń ” w wyszukiwaniu początkowym , kliknij go prawym przyciskiem myszy i wybierz Uruchom jako administrator. W oknie wiersza polecenia uruchom następujące polecenie:

  1. netsh wlan add filter permission=block ssid=777 networktype=infrastructure - Ukryj sieć WiFi o nazwie 777.
  2. netsh wlan delete filter permission=block ssid=777 networktype=infrastructure - Pokaż z powrotem sieć WiFi o nazwie 777.
  • Zamiast 777 musisz podać nazwę swojej sieci Wi-Fi, którą chcesz ukryć.

Ukryj sieci Wi-Fi za pośrednictwem CMD