Przypnij Centrum akcji jako pasek boczny w systemie Windows 10

Centrum akcji, znane również jako Centrum akcji lub Centrum akcji, to pasek boczny w systemie Windows 10, który pojawia się po naciśnięciu klawisza Win + A lub po kliknięciu kwadratowej ikony w postaci wiadomości w zasobniku. Aby za każdym razem nie wykonywać niepotrzebnych czynności, tę boczną kolumnę można naprawić w Windows 10. Będzie to bardzo przydatne dla tych, którzy mają dwa monitory i mają dużo powiadomień z różnych wiadomości, stron internetowych, komunikatorów internetowych itp.

Spraw, aby pasek boczny był zawsze otwarty w systemie Windows 10

Naciśnij Win + R i wpisz regedit, aby otworzyć Edytor rejestru. W rejestrze przejdź ścieżką:

  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ImmersiveShell\Launcher
  • Kliknij prawym przyciskiem myszy puste pole prawym przyciskiem myszy i wybierz Nowa> 32-bitowa wartość DWORD.
  • Nazwij go DisableLightDismiss.
  • Kliknij dwukrotnie parametr DisableLightDismiss i ustaw wartość na 1 .

Otwórz Centrum akcji raz i spróbuj otworzyć Eksplorator plików lub inny folder. Drugie naciśnięcie umożliwia zamknięcie kolumny. 

DisableLightDismiss 1