Włącz, wyłącz Zapobieganie wykonywaniu danych (DEP) w systemie Windows 10/8/7

Zapobieganie wykonywaniu danych, czyli DEP, to funkcja zabezpieczeń wprowadzona w systemie Windows Vista. Może pomóc w zapobieganiu wirusom i innym zagrożeniom bezpieczeństwa przed uszkodzeniem komputera. Funkcja DEP może chronić komputer, monitorując programy, aby zapewnić bezpieczne działanie pamięci systemowej. Jeśli program próbuje uruchomić (znany również jako wykonywalny) kod z pamięci w nieprawidłowy sposób, funkcja DEP zamyka program. Czasami z powodu tego zakazu mogą wystąpić różne błędy podczas uruchamiania aplikacji lub gier. Dlatego przeanalizujemy, jak wyłączyć i włączyć Zapobieganie wykonywaniu danych (DEP) w systemie Windows 10/8/7.

Wyłącz zapobieganie wykonywaniu danych

Aby wyłączyć funkcję DEP, otwórz wiersz polecenia jako administrator i wprowadź następujące polecenie, a następnie uruchom ponownie komputer, aby zmiany odniosły skutek.

  • bcdedit.exe /set {current} nx AlwaysOff

Wyłącz DEP w systemie Windows

Włącz zapobieganie wykonywaniu danych

Aby ponownie włączyć funkcję DEP, otwórz wiersz polecenia jako administrator i wprowadź polecenie.

  • bcdedit.exe /set {current} nx AlwaysOn

Włącz DEP w systemie Windows