Wykonywanie czystego rozruchu w systemie Windows 10/8/7

Co to jest czysty stan  rozruchu  w systemie Windows 10/8/7? Jak wyczyścić boot? Jaka jest różnica między trybem awaryjnym a czystym stanem rozruchu w systemie Windows? Większość z nas zna  tryb awaryjny  w systemie Windows. Gdy ponownie uruchomisz komputer i zaczniesz naciskać  klawisz F8  na klawiaturze,  przejdziesz do trybu awaryjnego . Rozruch w trybie awaryjnym wykorzystuje minimalny wstępnie zdefiniowany zestaw sterowników urządzeń i usług w celu uruchomienia systemu operacyjnego Windows. W przypadku czystego rozruchu możesz wybrać usługi Microsoft, aby uruchamiały się minimalnie bez żadnych usług lub sterowników.

Stan  czystego rozruchu służy do diagnozowania i rozwiązywania problemów związanych z systemem Windows. Jeśli komputer nie uruchamia się normalnie lub podczas uruchamiania laptopa pojawiają się błędy, których nie można zidentyfikować, możesz wykonać czysty rozruch. Po uruchomieniu komputera z czystym rozruchem komputer uruchamia się z wstępnie wybranym minimalnym zestawem sterowników i programów startowych, a ponieważ komputer uruchamia się z minimalnym zestawem sterowników, łatwiej będzie zidentyfikować problem w konkretnym sterowniku, usłudze, procesie lub programie. Rozwiązywanie problemów z czystym rozruchem ma na celu rozwiązanie problemu z wydajnością.

Czysty rozruch systemu Windows

  • Naciśnij kombinację klawiszy Windows + R i napisz msconfig, aby otworzyć konfigurację systemu.

Konfiguracja systemu


  • Na karcie Ogólne kliknij Uruchamianie selektywne  i usuń zaznaczenie opcji Załaduj elementy startowe , upewnij się, że włączono opcję Załaduj usługi systemowe .

Konfiguracja czystego rozruchu systemu Windows


  • Następnie przejdź do zakładki „ Usługi ” i przede wszystkim zaznacz pole wyboru „ Nie pokazuj usług Microsoft ”.
  • Kliknij opcję Wyłącz wszystko . Kliknij „OK” i uruchomisz system w trybie czystego rozruchu bez oprogramowania lub sterowników innych firm.

Uwaga:  aby wyłączyć Clean Boot, zrób dokładnie odwrotnie. Opcja uruchamiania jest normalna.

Wyłącz wszystkie usługi z wyjątkiem Microsoft