Jak znaleźć identyfikator GUID dysku twardego i woluminu w systemie Windows 10

Dyski i woluminy w systemie Windows 10 mają unikalny identyfikator zwany identyfikatorem GUID. Jeśli chcesz znaleźć identyfikator GUID dysku lub woluminu w systemie Windows 10 i wolisz najłatwiejszy możliwy sposób, możesz użyć narzędzia Diskpart i prostego polecenia PowerShell. Wykonanie powyższych poleceń nie spowoduje utraty danych. Możesz je uruchomić na dysku systemowym, gdy jest on nadal używany.

Jak znaleźć identyfikator GUID dysku twardego

Jeśli chcesz znaleźć identyfikator GUID dla zewnętrznego dysku twardego lub tego, który jest aktualnie używany, otwórz wiersz polecenia jako administrator i wprowadź następujące polecenia:

  1. Diskpart - Uruchom narzędzie.
  2. list disk - Wyświetla listę wszystkich aktualnie podłączonych dysków.
  3. select disk 1- Wybierz potrzebny dysk. Zdjęcie pokazuje, że mam dwa z nich. Wybrałem numer 1 dla zewnętrznego dysku twardego.
  4. uniqueid disk - Pokazuje kod (ID) dysku twardego.

Znajdź identyfikator dysku za pomocą CMD

Jak znaleźć identyfikator GUID woluminu

Jeśli chcesz znaleźć identyfikator GUID woluminu, otwórz PowerShell jako administrator i wprowadź polecenie:

  1. GWMI -namespace root\cimv2 -class win32_volume | FL -property DriveLetter, DeviceID

Znajdź identyfikator woluminu za pomocą PowerShell