Jak wybrać pliki i foldery ze znacznikami wyboru w Eksploratorze Windows 10

Eksplorator Windows jest integralną częścią użytkowników. Cały czas kopiujemy, wycinamy, wklejamy informacje w różne miejsca na naszym dysku twardym. Wybieranie informacji do kopiowania przy przytrzymywaniu dodatkowego klawisza „Ctrl” może być dla niektórych nie wygodne, jeśli trzeba dużo kopiować, przewracając metry w dół i za każdym razem, gdy zgubi się zacisk przycisku „Ctrl”. Co się stanie, jeśli musimy skopiować wiele informacji lub zaznaczyć je raz lub dwa razy? Tak, jest sposób, a powiem ci, jak wybierać pliki i foldery za pomocą znaczników wyboru i jak włączyć pola do wybierania plików i folderów w eksploratorze Windows 10.

Jak włączyć pola wyboru pozycji, aby wybrać foldery i pliki ze znacznikami wyboru w systemie Windows 10

Aby włączyć pola wyboru dla elementu, tak aby pliki i foldery były wyświetlane, otwórz Eksploratora (ten komputer):

  1. Przejdź do zakładki „ Widok ”.
  2. Zaznacz pole obok „ Pola wyboru ”.

Pola wyboru pozycji